Shop Mobile More Submit  Join Login
10211 - Sign by SuSimSi 10211 - Sign by SuSimSi
Định lm r thay cái cv Zing mới, ai ngờ chỉnh nhầm size (900x300) =.= 
Cũng chẳng lm j đc, thôi thì ai muốn PSD ko ^^ ?

Gonna change the cv of Zing, unfortunately the size isn't right (900x300) =.=
Now i use it to nothing, so who want the PSD ? 

p/s: Trên 10ng lấy PSD thì t up lên đây để down cho tiện nhé 

PSD : minus.com/lygGlspUyIbAj
                                                                                       Hope you'll enjoy it <3


Add a Comment:
 
:icontaxgoo:
Taxgoo Featured By Owner Nov 15, 2015
thanks
Reply
:iconbyunryexol:
Byunryexol Featured By Owner May 17, 2015
xin res đk ko ạ?
Reply
:iconleoleosg:
leoleosg Featured By Owner Mar 10, 2015  Student Interface Designer
Xin PSD ạ :3 
Reply
:iconhonglan1990:
honglan1990 Featured By Owner Mar 1, 2015
bạn ơi cho xin psd ah 
Reply
:iconhonglan1990:
honglan1990 Featured By Owner Mar 1, 2015
xin psd bạn ơi ^_^
Reply
:iconsakuramidori-chan:
SakuraMidori-chan Featured By Owner Feb 28, 2015  Student
xin psd  ạ
Reply
:icongeniedyo:
GenieDyo Featured By Owner Dec 21, 2014  Student Interface Designer
Thanks ~
Reply
:iconsusimsi:
SuSimSi Featured By Owner Dec 29, 2014  Student General Artist
<3
Reply
:icongeniedyo:
GenieDyo Featured By Owner Dec 29, 2014  Student Interface Designer
Lovely Shoujo Emoji (Huggy Hug) [V2] 
Reply
:iconparkjelly279:
ParkJelly279 Featured By Owner Aug 9, 2014  Hobbyist General Artist
xin ạ :3
Reply
:iconsusimsi:
SuSimSi Featured By Owner Aug 10, 2014  Student General Artist
<3
Reply
:icontekmile:
Tekmile Featured By Owner Jul 28, 2014  Hobbyist Digital Artist
Can you give header? :D
Reply
:iconsusimsi:
SuSimSi Featured By Owner Jul 29, 2014  Student General Artist
what do you mean ?
Reply
:icontekmile:
Tekmile Featured By Owner Edited Jul 29, 2014  Hobbyist Digital Artist
I said, can you give the header of this sign :D
Reply
:iconjangddh1932001:
jangddh1932001 Featured By Owner Jun 11, 2014
tks
Reply
:iconpapcucheo:
PapCucheo Featured By Owner Jun 2, 2014
xin ạ
Reply
:iconyuki-ikyuko3011:
yuki-ikyuko3011 Featured By Owner May 20, 2014
Xin
Reply
:iconpi-dino:
Pi-Dino Featured By Owner Apr 13, 2014
xin ạ
Reply
:iconakihimekawa:
akihimekawa Featured By Owner Mar 6, 2014  Student Artist
xin nga Crazy Girl (Hehehuhuhe) [V2] 
Reply
:iconsusimsi:
SuSimSi Featured By Owner Feb 16, 2014  Student General Artist
^_^ (y)
Reply
:iconchansokiu:
Chansokiu Featured By Owner Feb 16, 2014
tuy chắp và ít đẹp nhưng đở uổng công phí sức lại bỏ
Reply
:iconchansokiu:
Chansokiu Featured By Owner Feb 15, 2014
lại nhầm size nhưng đại khái cứ chắp vá vào
Reply
:iconchansokiu:
Chansokiu Featured By Owner Feb 15, 2014
có cashc khắc phục hịu quả
Reply
:iconsusimsi:
SuSimSi Featured By Owner Feb 15, 2014  Student General Artist
gì v bạn :3 ?
Reply
:iconchansokiu:
Chansokiu Featured By Owner Feb 15, 2014
mở cái new 980x300 chèn cái art vào rồi cắt xén chèn lung tung
Reply
:iconrumxddh:
RumxDDH Featured By Owner Feb 12, 2014
- hốt PSD nha gái :33 Cover đẹp gớm mà sai cái Size ~ 
Reply
:iconsusimsi:
SuSimSi Featured By Owner Feb 13, 2014  Student General Artist
vâng :meow: tại hậu đậu qá mà ^^~
Reply
:iconcatbeyolo:
CatbeYOLO Featured By Owner Feb 10, 2014
E xin PSD
Reply
:iconsusimsi:
SuSimSi Featured By Owner Feb 13, 2014  Student General Artist
ok bé cưng ^^
Reply
:iconsunham86:
Sunham86 Featured By Owner Feb 7, 2014  Student Interface Designer
xin cái PSD ạ
Reply
:iconsusimsi:
SuSimSi Featured By Owner Feb 13, 2014  Student General Artist
vâng ạ ^^
Reply
:iconmmona1:
mmona1 Featured By Owner Feb 7, 2014  Student Interface Designer
It's so beautiful Heart 
thanks Love 
Reply
:iconsusimsi:
SuSimSi Featured By Owner Feb 13, 2014  Student General Artist
<3 tks so much sweetie :hug:
Reply
:iconkem-kjh:
kem-KJH Featured By Owner Feb 5, 2014
cho mình xin PSD
-------------------------
Mình xin style của bạn làm cảm hứng mới nhéBig Fool Emoji-07 (Cry) [V2] 
ThanksFrozen - HUG! 
Reply
:iconsusimsi:
SuSimSi Featured By Owner Feb 6, 2014  Student General Artist
À vâng ˆˆ
Reply
:iconkem-kjh:
kem-KJH Featured By Owner Feb 6, 2014
^^
Reply
:iconkwonnami14:
kwonnami14 Featured By Owner Feb 4, 2014
tớ lấy nhé, tks <3
Reply
:iconsusimsi:
SuSimSi Featured By Owner Feb 6, 2014  Student General Artist
<3
Reply
:iconlattesweetz123:
LatteSweetz123 Featured By Owner Feb 3, 2014  Student Digital Artist
Tớ lấy PSD nha bạn, thanks <3
Reply
:iconsusimsi:
SuSimSi Featured By Owner Feb 6, 2014  Student General Artist
V‚ng <3
Reply
:iconrabbit0502:
Rabbit0502 Featured By Owner Jan 24, 2014  Student Interface Designer
xin ^ cảm ơn bạn ^^
Reply
:iconsusimsi:
SuSimSi Featured By Owner Jan 25, 2014  Student General Artist
<3
Reply
:iconrabbit0502:
Rabbit0502 Featured By Owner Jan 25, 2014  Student Interface Designer
^^
Reply
:iconlunaswift02:
lunaswift02 Featured By Owner Jan 23, 2014
xin

Reply
:iconsusimsi:
SuSimSi Featured By Owner Jan 25, 2014  Student General Artist
<3
Reply
:iconjangddh1932001:
jangddh1932001 Featured By Owner Jan 21, 2014
xin
Reply
:iconsusimsi:
SuSimSi Featured By Owner Jan 22, 2014  Student General Artist
<3
Reply
:iconappleyj0908:
AppleYJ0908 Featured By Owner Jan 14, 2014
cho mžnh xin PSD nha ^^
Reply
Add a Comment:
 
×
Details

Submitted on
November 2, 2013
Image Size
586 KB
Resolution
900×300
Link
Thumb

Stats

Views
5,379
Favourites
202 (who?)
Comments
230
Downloads
263
×